Lær let og enkelt mindfulness online

Med dit køb får du livstidsadgang til: 

8 videoer (30-45 min. hver), hvor jeg lærer dig al teori og vi sammen gennemfører øvelser.

12 guidede meditationer - hver i mindst fire forskellige længder, så de er lette at passe ind i en travl hverdag.

fuldt mindfuldt yogaprogram, hvor du virkelig skaber ro og forbindelse til kroppen.

overskuelige ugeprogrammer, som let og enkelt guider dig gennem forløbet.

en e-bog for hver session, hvor du nemt genopfrisker teori og øvelser.

Som bonus får du desuden otte ugers medlemskab af group.mindnow, der giver adgang til: 

online livesessioner hver anden uge med fællesmeditationer og et mindfuldt oplæg.

en lukket facebookgruppe, hvor du kan sparre med andre kursister.

mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål om mindfulness og dit forløb direkte af mig via mail, Facebook eller på livesessionerne.

Medlemskabet af group.mindnow bliver IKKE forlænget automatisk, men du får efter de otte uger tilbud om at fortsætte til 75 kr./mdr. uden binding.

Endelig er du med din tilmelding med til at plante ti træer i et af verdens fattigste lande :)

Fortryder du dit køb, har du syv dages fuld fortrydelsesret.

Jeg glæder mig til at være din mindfulnessinstruktør.

Vælg en prismulighed

 • Preferred option
  2.500 kr. (betal på én gang)kr2500.00
 • Preferred option
  1.250 kr. x 2 (betal 1.250 kr. pr. mdr.)2x kr1250.00
 • Preferred option
  500 kr. x 5 (betal 500 kr. pr. mdr.)5x kr500.00
 • Samlet betaling
 • 1xmindnow: Lær mindfulness onlinekr0
  -+

Alle priser i DKK

Prisen er inkl. moms.

Kontaktinformation

Billing address

Mindnow - Betingelser og vilkår

Produkter, tjenester og indhold på mindnow.dk udbydes af Mindnow - CVR 31239753
Islands Brygge 30C, 2300 København S, mindnow@mindnow.dk

Det udbudte mindnow.dk er tiltænkt at være i udvikling hele tiden og der vil løbende tilgå nye produkter, tjenester og indhold.

De nuværende produkter er:

- et online kursus fordelt på otte sessioner over 8 uger*

- et medlemskab af et community med forum og afholdelse af månedlige livewebinarer

*Ved køb af kursus får man to måneders gratis medlemskab af communitiet. Medlemskabet forlænges ikke automatisk.

BETALING
Betaling kan ske med Dankort, Visa/dankort, Visa eller Mastercard på mindnow.dk eller via bankoverførsel (kontakt i så fald mindnow@mindnow.dk først).

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms.

Betaling for medlemskab af communitiet sker månedsvis forud og forfalder hver 30. kalenderdag fra datoen for køb af medlemskabet.

Som eksempel: hvis du køber medlemskab d. 23., så fornys medlemskabet den efterfølgende måned d. 23.

De til enhver tid gældende priser finder du på mindnow.dk. Ændringer i abonnementsprisen for communitiet vil ske med 30 kalenderdages varsel.

LEVERING
Levering sker, så snart din betaling er registreret. Du vil kort tid efter registeringen af betalingen modtage en velkomst mail med et link til oprettelse af login.

Kurset består af otte sessioner, hvor hvert enkelt session frigives ugentligt – altså første session fremsendes den 1. kalenderdag, den anden session den 7. kalenderdag, session tre den 14. kalenderdag og så fremdeles.

COMMUNITY
Medlemskabet af communitiet starter på købstidspunktet og giver adgang til et forum samt de livewebinarer, der vil blive afholdt 1-2 gange månedligt.

Alle rettigheder knyttet til de produkter, tjenester og indhold der udbydes via mindnow.dk, tilfalder mindnow.

RETTIGHEDER
Som kunde får du ved login adgang til de produkter, tjenester og indhold der udbydes via mindnow.dk. En kunde anses som slutbruger af det udbudte, og har derfor ikke adgang til at dele, fremvise, distribuere eller på anden vis anvende det udbudte til andet end personligt brug. Såfremt det gøres, eller mindnow har en berettiget mistanke herom, kan mindnow uden varsel og ansvar afbryde adgangen og ophæve aftalen.

OVERDRAGELSE
Overdragelse kan kun finde sted med mindnows skriftlige samtykke. mindnow kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand og kan tillige frit vælge at opfylde sine forpligtelser ved brug af ydelser fra underleverandører og samarbejdspartnere efter eget valg.

FORTRYDELSESRET
Som kunde har man fortrydelsesret på sit køb. Ved køb af kursus er der 7 kalenderdages fortrydelsesret fra købstidspunktet og man kan få sine penge tilbage.

Udnyttelse af fortrydelsesretten på kurset vil også medføre bortfald af tillægs- eller ekstraydelser, som eksempelvis gratis medlemskab af communitiet.

Ved medlemskab af communitiet er der ingen fortrydelsesret.

FORBEHOLD
Det udbudte via mindnow.dk kan på ingen måde sidestilles med behandling, rådgivning eller professionel hjælp.

Mindnow kan ikke give garanti for resultat. Mindnow kan ikke pålægges Erstatning som følge af skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er opstået som følge af brug og/eller misbrug af det udbudte.

GDPR OG PERSONDATA
mindnow følger reglerne i persondataloven og vil behandle dine data derefter.

UENIGHEDER
Lovvalg og værneting for denne aftale er dansk ret og Retten i København som første instans.

Du har selvfølgelig også 2 års reklamationsret efter købelovens regler og en klageadgang, hvis du oplever problemer med dit køb.

Kontakt mindnow direkte via mindnow@mindnow.dk hvis noget er gået, som du ikke er tilfreds med. Er det helt umuligt at finde frem til en fælles løsning, har du mulighed for at henvende dig til forbrugerklagenævnet.
jeg er enig
Luk

Betalingsinformation

Du bliver ikke opkrævet for dette køb, men hvis du vælger at foretage et valgfrit køb senere, vil denne kortinfo blive brugt til at fuldføre denne transaktion!